keo đến thế là cùng

Hai người keo kiệt đang trò chuyện.

“Anh vẫn chưa tái hôn à? Vợ anh chết đã hai năm rồi cơ mà?”

“Vâng, đúng thế! Tôi đã quen biết nhiều phụ nữ. Họ cũng dễ coi lắm thế nhưng…”

“Anh có thích họ không?”

“Không phải tôi định nói thế. Tôi chỉ muốn bảo trong số họ chẳng ai bị lao cả”

“Lao? Tại sao phải bị lao?”

“Anh có biết vợ trước của tôi chết vì bệnh lao? Sau khi chết cô ấy còn để lại một đống thuốc đặc trị nhưng tôi chưa tìm được ai mua cả”

keo đến thế là cùng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by taichinhvn.com DMCA.com Protection Status