– Quỷnh: Mắm , hôm nay Quỷnh sẽ chiêu đãi Mắm 1 buổi kem tha hồ
– Mắm: Trời! Hôm nay nhiều tiền thế nhỉ!
– Quỷnh: Kem P/S đấy. Tha hồ mà đánh nhé!
– Mắm: Hả!!!

Kem

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by freefullrss.com DMCA.com Protection Status