2.3/5 - (3 votes)

– Ông phú hộ: Quỳnh ! Con gà của tao đâu rồi hả?
– Quỳnh: Anh Tí thịt rồi!
– Ông phú hộ: Cái gì? Tao cho mày 1 đồng để mày trông nó rồi mà!
– Quỳnh: Nhưng ảnh cho con tới 2 đồng lận!

Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status