Hội

– Quỷnh: Cậu Quỳnh! Sao cứ thấy con lũ bạn lại hét rống lên : “Hội! Hội!”
– Quỳnh: Mày thử đánh vần xem!
– Quỷnh: Hờ…ôi…hôi…nặng…
– Quỳnh: Đúng rồi đấy, tụi nó bảo mày hôi nặng. ha…ha
– Quỷnh: Hừ…!?!

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận