– Quỷnh: Cậu Quỳnh! Sao cứ thấy con lũ bạn lại hét rống lên : “Hội! Hội!”
– Quỳnh: Mày thử đánh vần xem!
– Quỷnh: Hờ…ôi…hôi…nặng…
– Quỳnh: Đúng rồi đấy, tụi nó bảo mày hôi nặng. ha…ha
– Quỷnh: Hừ…!?!

Hội

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by truyen.co DMCA.com Protection Status