Hộ cận nghèo

Tèo hỏi anh Tý:
– Nhà em ở cạnh hộ nghèo có được tính là hộ cận nghèo không anh?
Anh Tý: 🤩

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận