Học sinh thời nay

Rate this post

– Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy!

– Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút!

– !!!!!

Học sinh thời nay

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status