Hình phạt nhẹ nhàng nhất

Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân ðýợc xem qua hết 17 tầng địa ngục, các hình phạt rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng… Ðến mỗi tầng anh chàng ðều lắc ðầu quầy quậy.

Khi ðến tầng thứ 18, trông thấy có một ðám phạm nhân ðang bị ðứng trong một cãn hầm phân ngập ðến ngang lýng, anh này mừng húm, nói với quỷ sứ:

– Thôi được. Tôi chọn hình phạt này.

Nói rồi bèn chạy tọt vào căn hầm. Vừa lúc ðó, tên quỷ sứ phụ trách cãn hầm ðó quát:

– Hết giờ giải lao. Nào, tất cả hãy cắm ðầu xuống!

Hình phạt nhẹ nhàng nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by tinhthuc.com DMCA.com Protection Status