Hiệu quả hơn

Hai anh chàng học sinh chuyên lí nói chuyện với nhau :
– Cậu tỏ tình bằng ánh mắt hay bằng lời nói?
– Bằng mắt.
– Sao vậy?
– Vì vận tốc ánh mắt nhanh hơn vận tốc âm thanh mà!
– Quả là chí lí!

Hiệu quả hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by iphongthuy.net DMCA.com Protection Status