Hè và đông

– Tí: Đố cậu tại sao mùa nắng gọi là mùa hè?
– Tèo: Dễ ợt. Mùa nóng nằm ngoài hè thì mát
– Tí: Thế tại sao mùa rét gọi là mùa đông?
– Tèo: Vì mùa rét nằm đông người ấm chứ sao

Hè và đông

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by yeudalat.com DMCA.com Protection Status