Hành hạ tên cướp

Rate this post

Một nhà băng bị cướp 200.000 đôla.

Chủ nhà băng nói với phóng viên:

– Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đôla. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào.

Hành hạ tên cướp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status