Giải thích giàu nghèo.

Rate this post
Vova và mẹ trên bãi tắm:
– Mama, tại sao trong cái quần bơi của bác này có bị to còn bác đăng kia lại có cái bị nhỏ?


– Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo.
Thời gian trôi qua ………
– Mama, nhìn kìa, có bác cứ nhìn mama mà càng ngày càng giàu …………

-Mama: ?!
Giải thích giàu nghèo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status