Giá nhổ răng khôn là bao nhiêu?

Rate this post
Một người đàn ông bước vào một phòng nha sĩ và hỏi giá nhổ răng khôn là bao nhiêu.
– Tám mươi đô la, nha sĩ nói.
– Đó là một con số lạ lùng, người đàn ông nói. Có cách nào rẻ hơn không?
– Ồ! – Nha sĩ nói – Nếu ông không dùng thuốc tê, tôi có thể hạ giá xuống còn 60 đô la.
– Như vậy vẫn còn quá đắt, người đàn ông nói.
– Được rồi, nha sĩ nói. Nếu tôi tiết kiệm thuốc tê và chỉ lôi toạc răng ra với một cái kềm thì tôi có thể tính giá 20 đô la.
– Không! – Người đàn ông rên rỉ, như vậy vẫn còn quá nhiều.
Nha sĩ gãi đầu nói:
 – Nếu để một trong những sinh viên của tôi làm để thêm kinh nghiệm thì có thể tính giá chỉ 10 đô la.
 -Tuyệt! – Người đàn ông nói – Đặt trước cho vợ tôi vào thứ Ba tới! 
Giá nhổ răng khôn là bao nhiêu?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status