Gặm nhấm

Rate this post

Vợ đang đọc báo quay sang chồng hỏi:

-Anh yêu, có phải loài gặp nhấm đặc biệt hôi hám và phàm ăn không?

-Đúng vậy đấy con chuột bé nhỏ của anh!

Gặm nhấm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status