Đúng 50%

– Mắm: Ê Quỷnh! Cậu ăn hai trái táo trên đĩa phải không?
– Quỷnh: Đúng 50 % rồi !
– Mắm: Ủa! Sao lại là 50% ?
– Quỷnh: Thì nghĩa là tớ ăn bốn trái lận đó!

Đúng 50%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by ketoantruong.com DMCA.com Protection Status