Đưa vợ du xuân rồi👆

Vợ Tèo hớt hơ hớt hải chạy bổ đến phòng thường trực của Công ty, nói với anh bảo vệ:
– Cho tôi vào gặp Giám đốc!
– Xin lỗi chị, Giám đốc không có ở cơ quan. Ông đưa vợ đi du xuân ba hôm nay rồi!
– Trời ơi! Tôi là vợ ông ấy đây mà!
Đưa vợ du xuân rồi👆

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by hamexcel.com DMCA.com Protection Status