Đóng dấu phườ[email protected]

Chồng chết, bà Tèo lên kêu ông chủ tịch phường: ⁃ Bác ơi, em phải làm sao bây giờ, ông nó nhà em ra đi rồi. ⁃ Tôi xin có lời chia buồn tới gia đình tang quyến. ⁃ Ông ấy để lại di chúc thế này: “Tất cả tiền bạc phải cho vào quan tài chôn cùng tôi.” ⁃ Mịa cái thằng cha Tèo tham lam, đến lúc chết vẫn vậy. ⁃ Em đã cho vào quan tài nhưng không hết. ⁃ Làm quan tài khác. ⁃ Dạ, em đã thay bằng quan tài khác, to hơn, nhưng vẫn không hết. ⁃ Hừm, … Bà về lôi hết tiền, vàng mang ra phường. Sau đó bà đếm lại cẫn thận, ghi chép rõ ràng rồi để chỗ này. Sau đó tôi viết cho bà cái hoá đơn nhận tiền có đóng dấu phường. Bà mang cái hoá đơn này về và cứ thế cho vào quan tài, thế nào cũng vừa mà bà lại khỏi phải vất vã.

Đóng dấu phườ[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by wikigiaidap.net DMCA.com Protection Status