Đổi xe

– Tí: Mẹ cậu mới đổi xe gì cho cậu vậy?
– Tèo: Xe “quay”
– Tí: Vậy thì sướng rồi!
– Tèo (mếu): Làm sao sướng được khi hai chân cứ phải “quay đều, quay đều”

Đổi xe

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by rauquadalat.com DMCA.com Protection Status