Đối hay nhất?

Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu: “Cô gái củ chi, chỉ cu hỏi củ chi” Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu: “Con trai Cần Giờ giơ cần hỏi cần giờ” Chị Hải Dương tiếp luôn: “con gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương” Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: “Con trai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn” Em Hà Nội e thẹn: “Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo hàng chuối” Hí hí hí ☺☺☺

Đối hay nhất?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by ketoanthuevn.com DMCA.com Protection Status