Doạ

Bố Little Johnny nói, “Hãy cho bố xem phiếu báo kết quả học tập của con.”

Johnny đáp, “Con không có.”

“Tại sao không?” ông bố hỏi.

“Bạn con mượn nó rồi. Nó muốn doạ bố mẹ nó.”

Doạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by kenhanchoi.com DMCA.com Protection Status