Đố

Đang trên đường, cận thị đuổi theo sáng mắt.
– CT (Vỗ vai): Này, hình như em gái ông nó thinh thích tôi hay sao ấy. Hôm qua nó cứ đứng ở dưới cửa sổ cầm khăn vẫy tôi mãi.
– SM: Thế nó cầm khăn màu gì?
– CT: Màu đen
– SM: Tốt, cuối cùng thì nó cũng chịu lau cửa sổ.
– CT: Ủa…trời!!!

Đố

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by vietnamtops.com DMCA.com Protection Status