Điệp khúc mùa xuân của vợ chồng Tèo☺

Hai vợ Tèo cùng làm một cơ quan, Tèo thường hay đi công tác xa, gần Tết Tèo điện về hỏi vợ:
– Em đã thấy mùa xuân chưa?
Hiểu ý chồng muốn hỏi ‘Đã có tiền thưởng Tết chưa?’, vợ liền trả lời:
– ‘Xuân đã về’ rồi, nhưng mà ‘Anh cho em mùa xuân’ nghe…
Tèo cụt hứng thở dài:
– Như vậy là đối với anh ‘Mùa xuân không còn nữa’ ư?
– Đương nhiên rồi, đó là ‘Điệp khúc mùa xuân” mà anh☺
Điệp khúc mùa xuân của vợ chồng Tèo☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by haihaynhat.com DMCA.com Protection Status