Điểm kiểm tra miệng

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa… bỗng một tràng “pháo” ròn tan vang lên. Thầy giáo quắc mắt:
– Ai?

Lớp trưởng Vova nói ngay:
– Thưa thầy anh Joe “đánh rắm” đấy ạ!
– Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
– Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán:
– Cho vào môn ngoại ngữ.
– Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:
– A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng.
Điểm kiểm tra miệng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by tinhthuc.com DMCA.com Protection Status