Điểm 10

Một ông khách đến thăm nhà, hỏi Neo:

– Năm học này cháu được mấy điểm 10 ?

Neo trả lời:

– Cháu được ít hơn cùng kỳ năm ngoái một điểm 10.

– Vậy năm ngoái cháu được mấy điểm 10 ?

– Dạ, một ạ !

Điểm 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by mangketoan.com DMCA.com Protection Status