Đẹp trai yêu ai cũng được☺

Trước đây đẹp trai lắm, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.
Xấu nhưng phải biết phấn đấu.
Đẹp trai có gì sai?
Đẹp trai yêu ai cũng được☺

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận