Để dễ đuổi khỏi nhà

Cô gái bảo với vị hôn thê:

– Em đã nói với bố em rằng anh là nhà thơ đấy nhé!

– Sao vậy? Chẳng lẽ ông già lại yêu thơ ca đến thế?

– Là thế này, anh người yêu trước của em là dân đấm bốc. Lúc bố em muốn tống cổ anh ta ra khỏi cửa thì có đôi chút khó khăn…

Để dễ đuổi khỏi nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by vuonlanhuyenvinh.com DMCA.com Protection Status