Đào ngũ☺

Anh chàng Tèo đi lính. Ngày đầu tiên cấp trên phát cho anh ta một cây lược, nhưng qua hôm sau họ cắt gần như trọc đầu anh ta. Sau đó họ phát cho anh một cây bàn chải đánh răng. Sau khi khám sức khoẻ họ thấy anh ta có răng sâu nên đã nhổ đi mấy cái răng. Đến ngày thứ ba, họ phát cho Tèo 2 cái quần đùi. Ngay đêm đó, anh ta đào ngũ
Đào ngũ☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by tuvitrondoi.net DMCA.com Protection Status