Đánh giá cao@

 Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Tèo vừa đến công ty thì chạy ngay vào nói với giám đốc: “Thưa giám đốc, tôi muốn báo cho ông biết là hôm qua tôi vừa mới cưới vợ”.

Ông giám đốc nhìn Tèo rồi cười:

– Tuyệt lắm! Xin chúc mừng anh. Tôi đánh giá rất cao những nhân viên đã có vợ.

– Sao lại thế ạ? Chẳng lẽ chưa có vợ họ làm việc không tốt sao?

Giám đốc nhún vai:

– Không phải vậy! Vì sau giờ làm việc đa số những người có vợ họ thích ở lại cơ quan hơn!

Đánh giá cao@

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by vietnamtops.com DMCA.com Protection Status