Dành cho đàn bà

Có anh bợm nhậu đi nhầm vào phòng vệ sinh nữ.

Một bà ở trong đó thấy anh ta nên nói:

– Ở đây dành cho đàn bà!

Anh ta cứ tự nhiên mở khóa quần và nói:

– Cái này cũng dành cho đàn bà.

Dành cho đàn bà

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by xedapdienyenoanh.com DMCA.com Protection Status