Đa nghi👆

Trong bữa ăn, Tèo bảo vợ:
– Trên đời này, có nhiều người đến là đa nghi. Nghe ai nói bất cứ điều gì, họ cũng nghĩ ngay đến mình…
– Vợ nhíu mày: Anh nói thế là ám chỉ em đấy phải không?

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận