Cúng thần hoàng

QUỲNH CÚNG THẦN HOÀNG

Một lần khác, vợ Quỳnh ốm, thuốc thang chữa mãi không khỏi, xem bói, thì ra không phải tại Chúa Liễu mà do động Thành Hoàng bản thổ. Quỳnh ra đình khấn vái, xin Thành Hoàng cho khỏi, sẽ sửa gà lễ tạ. Khấn xong, về đến nhà thì vợ đã khỏi rồi. Bà vợ giục làm gà lễ tạ, Quỳnh bảo:

      – Được, nhà không có gà ta có cái khác để lễ tạ rồi. Rồi Quỳnh vào ổ gà, thủ hai quả trứng, đem luộc. Người nhà tưởng luộc để đánh gió. Một lúc, Quỳnh khăn áo chững chạc, cầm cái đĩa và hai quả trứng đi. Người nhà lấy làm lạ, đi theo xem, thì thấy Quỳnh vào đình để đĩa trứng lên hương án rồi đứng đọc bài văn tế nôm rằng:

      Chú là kẻ cả trong làng, 
Ta là người sang trong nước, 
Đôi bên chức tước chả kém gì nhau.
Vì trẻ nó đau, phải ra khấn vái.
Phiên chợ thì trái, không mua được gì.
Nhà có con ri nó vừa nhảy ổ, 
Bắt ra mà mổ, nghĩ cũng thương tình, 
Chú có anh linh, xơi hai trứng vậy.

      Khấn xong, chẳng lễ, chẳng vái gì trở ra về nói với vợ là yên tâm dưỡng cho thật lành bệnh bởi Thần hoàng đã nhận lễ mà bằng lòng rồi.
Truyện Trạng Quỳnh khác:

  • Đầu to tạ chúa liễu ba bò.
  • Trả ơn bà chúa liễu

Nguồn: http://cuoinghiengcuoinga.blogspot.com/
Cúng thần hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by tuvimoi.com DMCA.com Protection Status