Cũng chết@

 Ông Tèo là Việt kiều học tiếng Việt đã được 2 tháng.

Sáng nay ổng nói tao không thèm học nữa,

bởi có một từ Chết thôi mà muốn điên cái đầu !

(Tử Vong) cũng chết

(Tự sát) cũng chết

(Tự tử) cũng chết

(Tự vận) cũng chết

(Từ trần) cũng chết

(Qua Đời) cũng chết

(Mất) cũng chết

(Rồi đời) cũng chết

(Tiêu đời) cũng chết

(Đi đứt) cũng chết

(Đứt bóng) cũng chết

(Hi sinh) cũng chết

(Đã Khuất) cũng chết

(Nhắm Mắt) cũng chết

(Xuôi tay) cũng chết

(Đứng tròng) cũng chết

(Khuất Núi) cũng chết

(Khuất bóng) cũng chết

(Tắt thở) cũng chết

(Đi rồi) cũng chết

(Toi rồi) cũng chết

(Xuôi tay) cũng chết

(Ngủm củ tỏi) cũng chết

(Đắp Chiếu) cũng chết

(Chầu trời) cũng chết

(Thăng thiên) cũng chết

(Theo Ông Bà) cũng chết

(Về tổ tiên) cũng chết

(Gặp Diêm Vương) cũng chết

(Băng hà) cũng chết

(Vĩnh biệt) cũng chết

(Lìa trần) cũng chết

(Chán sống) cũng chết

(Buông tay) cũng chết

(Lìa đời) cũng chết

(Đã mất) cũng chết

(Ra đi) cũng chết

(Về cõi tây phương) cũng chết

(Hóa kiếp lai sinh) cũng chết

(Ra đi ngàn thu) cũng chết

(Trở về cát bụi) cũng chết

(Từ giã cõi đời) cũng chết

(Đi lên niết bàn) cũng chết

(Chia tay cõi trần) cũng chết

(Nghẻo – Queo) cũng chết

(Ngắm gà khỏa thân) cũng chết

(Ăn chuối cả nải) cũng chết

(Xong kiếp phàm trần) cũng chết

(Xong một kiếp người) cũng chết

(Xong một đời, ngủm củ tỏi ) cũng chết 

Tèo teo……… cũng chết……

Cũng chết@

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by 24htin.net DMCA.com Protection Status