Cửa thiên đàng

5/5 - (1 vote)

Một anh chàng tâm sự với bạn:- Khi chưa lấy vợ, nghe người ta nói: “Ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục không đâu xa, mà chính là cánh cửa nhà bạn” mình không tin. Nhưng lấy vợ rồi, thấy đúng thật!.

Cửa thiên đàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status