Của ai???

 Tèo phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:

– Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần.
– Vì sao vậy?
– Lần thứ nhất tao cho ông già xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông già nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy. 

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận