Con của chủ nhà băng☺

Heindrich Heiner sống ở Paris, có một người đã hỏi ông:
– Tại sao ông là một nhà thơ nổi tiếng mà bác của ông lại là chủ một nhà băng?
Ông đã dí dỏm trả lời:
– Mẹ tôi thích đọc thơ nên đẻ ra một nhà thơ. Còn mẹ của bác tôi thích đọc những chuyện cướp nên con của bà ta là chủ nhà băng☺

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận