Có vấn đề ạ👆

Giờ vật lý, giảng viên nói với Tèo:
– Em hãy nhắc lại cho toàn lớp nhớ về tốc độ của âm thanh?
– Thưa thầy, em không chắc lắm, vì thính giác của em đang có vấn đề ạ👆

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận