Cô giáo của Vova

4/5 - (2 votes)
Vô va đi học về, mặt buồn thiu
Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế?
– Con bị điểm 0 môn Văn.


– Sao lại bị 0 điểm ??
– Cô giáo bảo con đặt câu với từ “cô giáo”
– Thế con đặt thế nào?
– Con đặt câu : Cô giáo là con đĩ !
– Sặc..
– Cô giáo nổi cáu cho con 0 điểm và bắt lên gặp thầy hiệu trưởng.

– Thế rồi sao??
– Thầy hiệu trưởng xoa đầu, cho con 5000 và hỏi nhà cô giáo ở đâu !
Cô giáo của Vova

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status