Có ai kêu bẩn đâu👆

– Khách hàng: Chiếc cốc này bẩn quá, phiền chị cho đổi chiếc khác.
– Chủ hàng: Tôi có thể chứng minh rằng chiếc cốc này sạch. Mười người đến trước ông dùng nó có thấy ai kêu bẩn đâu…!
 

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận