Chuyện sữa

Hai giọt sữa phải lòng nhau.

Một giọt nói : chúng mình lấy nhau và sinh con đẻ cái đi anh !

Giọt kia trả lời: không được đâu em ơi ,anh đã tiệt trùng rồi.

Chuyện sữa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by dantaichinh.com DMCA.com Protection Status