Chuyện của Mr Neo ù

Hai sinh viên nói chuyện với nhau:

– Cậu vừa nói là giáo sư Neo ù rất đãng trí, để nguyên quần áo nằm vào bồn tắm à?

– Thế quần áo ông ta ướt hết còn gì?

– Không hề ướt, vì ông ấy quên không mở vòi nước.

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận