Chuyển…

Rate this post

-Tôi nói cho anh biết.Tôi mà còn bắt gặp anh lái xe trong khi đang say rượu là tôi sẽ rút giấy phép đấy!

-Đừng lo,thưa ngài! Ngày mai tôi đuợc chuyển sang lái máy bay.

Chuyển…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

Powered by Rau Quả Đà Lạt

DMCA.com Protection Status