Chưa thử nên không rõ

Sĩ quan hải quân hỏi nhóm tân binh:

– Trong số các anh ai biết bơi?

– Cả tiểu đội trả lời biết, trừ một người lúng túng không biết nói thế nào, câu hỏi được nhắc lại: Binh nhì Ryan, anh có bơi được không?

– Tôi không rõ… nghĩa là tôi chưa thử bơi bao giờ.

Chưa thử nên không rõ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by sachnoihay.com DMCA.com Protection Status