Chưa Đọc

Rate this post

-Cậu có đọc tờ giấy tớ gửi chưa?

-Có phải tờ giấy đòi tiền tớ thiếu cậu phải không?

-Ừ, đúng rồi.

-Thế thì tớ chưa đọc…

Chưa Đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status