Chạy nước gì.?

Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nuớc đại ạ.


Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nước….tiểu ạ

Chạy nước gì.?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by tuvimoi.com DMCA.com Protection Status