Chắc chắn là thế rồi!

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
– Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.


– Vova: Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
– Cô giáo: Chắc chắn

Chắc chắn là thế rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by tuvitrondoi.net DMCA.com Protection Status