Cam thảo☺

Rate this post

Ba đứa trẻ vào tiệm thuốc bắc. Một đứa hỏi mua 5000 đồng cam thảo.
Ông thầy thuốc dù đã rất già nhưng vẫn vui vẻ bắc thang leo lên trên kệ ở tuốt trên cao bê cái thấu thuốc xuống. Bán xong, ông leo thang trở lên cẩn thận cất cái thấu thuốc lại chỗ cũ. Trở xuống, ông hỏi đứa thứ hai:
– Còn cháu mua thuốc gì?
– Cháu mua 5000 đồng cam thảo.
Ông thầy bực mình, nhưng cũng đành chiều khách, lại bắc thang leo lên lấy thấu cam thảo xuống bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba:
– Còn mày mua 5000 đồng cam thảo luôn hả?
Đứa bé lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang leo lên cất cái thấu cam thảo, rồi leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:
– Dạ ông bán cho cháu 10.000 đồng cam thảo☺☺
Cam thảo☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

Powered by freefullrss.com

DMCA.com Protection Status