Cảm ơn bạn, ý kiến đó không phù hợp

Rate this post

A: Tao hay văng tục khi nói chuyện quá mày ạ giờ sao đây???
B: Ah… Mày phải thay đổi đại loại như lúc mày muốn chửi:
“ĐM mày, mày ngu như con chó!”
Thì mày hãy suy nghĩ ra một câu khác nhẹ nhàng hơn ví dụ như là:
“Cảm ơn bạn, ý kiến đó không phù hợp.”
A: Uk. Cảm ơn mày, ý kiến đó không phù hợp…

Cảm ơn bạn, ý kiến đó không phù hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status