Cái bàn khác nhé!

Một luật sư bước vào quán ăn và ngồi xuống chiếc bạn cạnh cửa sổ.

Anh phục vụ vội chạy đến nói:
– Thưa ngài, bàn này đã có người đặt trước rồi ạ!
Người luật sư nghe thế nhún vai:
– Thế thì anh hãy bưng cái bàn này đi và mang đến cho tôi một cái bàn khác nhé!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận