Cách sơ cứu khi khách hàng bị ngất👆

Trung tâm cấp cứu nhận được một cú điện thoại:
– Alô! cho một xe cáp cứu đến ngay khách sạn H, tại bàn tính tiền có một khách hàng bị ngất!
Bác sĩ trực trả lời:
– À, ca này thường gặp thôi! Trong lúc đợi hãy làm những động tác sơ cứu sau:
– Bước 1: Gỡ ngay hóa đơn tính tiền ra khỏi tay khách hàng.
– Bước 2: Đặt khách hàng yên tĩnh trong một phòng hạng A.
– Bước 3: Dùng tấm biển đại hạ giá đặt trước mặt khách hàng.
Quả nhiên sau khi thực hiện đúng các bước trên vị khách đã tỉnh lại và còn vui vẻ hơn trước khi ngất☺
Cách sơ cứu khi khách hàng bị ngất👆

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by sosanhnhat.com DMCA.com Protection Status