Cả nhà Tèo yêu động vật

Cô giáo hỏi Tèo : 

– Nhà em có ai yêu động vật không?

 -Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật. 

– Vậy à, em kể cô nghe xem! 

– Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo.

 – Vậy còn bố em thì sao? 

– Mẹ em bảo rằng bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!

Cả nhà Tèo yêu động vật

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by thuyetphap.net DMCA.com Protection Status