Buồn và lo lắng

– Tí: Sao trông cậu buồn thế?
– Tèo: Con mèo nhà tớ chết rồi.
– Tí: Cậu nhớ nó à?
– Tèo: Không!
– Tí: Thế thì làm sao?
– Tèo: Tớ chỉ lo từ nay không ai chịu tội ăn vụng thay tớ.
– Tí: Trời!??

Buồn và lo lắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by godaphongthuy.com DMCA.com Protection Status